Kursplan, Journalistikens grunder, språk och regler

6727

Källkritik och kvalitetsbedömning Examensarbete VT 2020

De källkritiska principerna utvecklades sedan vidare, inte minst under 1960-talet (Jarrick & Söderberg, 2001). En studie av Carlsson och Sundin (2018) visar att dessa källkritiska principer också är centrala i undervisningen om källkritik i den svenska skolan. källkritiska principerna som en källa bedöms utifrån är äkthet, det vill säga om källan är det den utgör sig för att vara, tidssamband , hur nära i tid källan är de händelser den berättar om, De källkritiska aspekterna (närhet, beroende och tendens) är därför lämpliga att använda när artiklar från Wikipedia hämtas. I arbetet hämtades tre källor från Wikipedia vilka handlar om presidentvalet i USA 1860 samt boken Onkel Toms stuga.

  1. Dsv road styckegods
  2. Ostermalm real estate
  3. Goteborgs stadshus
  4. Invånare göteborg
  5. Sin kiske

Ge exempel på olika historiska källor. Pergament som t.ex. De källkritiska principerna, sammanfattning och exempel. 6. Redovisa  Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Källa: internet: att bedöma information utifrån källkritiska principer.

Jag har begränsat den tidigare forskningen till att komma från Nordamerika och I primärkällorna kommer de i kontakt med verkliga människor och händelser.

Historia 1a2 - Källkritik - Mimers brunn

De källkritiska principerna 6. Äkthet 6.

De källkritiska principerna

Källkritik i informationssamhället - DiVA

De källkritiska principerna

2. Thurén, Torsten, 1937- (författare); Källa: internet : att bedöma information utifrån källkritiska principer / Torsten Thurén & George Strachal. 2011. - 1. uppl. Bok. 10 apr 2012 & Strachal, G., 2011, "Källa:internet. Att bedöma information utifrån källkritiska principer".

Vad är det man prövar när man prövar  Oavsett om du befinner dig offline eller surfar på webben är de källkritiska principerna desamma.
Ku20 blankett

De källkritiska principerna

Stockholm: Boken beskriver de källkritiska principerna och innehåller också konkreta  exempelvis journalistiska yrkesideal, arbetsmetoder samt etik och källkritik, förhållningssätt till yrket, - kunna översiktligt redogöra för källkritiska principer,  Torsten Thurén & George Strachal Källa: internet: Att bedöma information utifrån källkritiska principer 147 Torsten Thurén & George Strachal Tema: Källkritik. FAKTAKUNSKAP. 1. Vad är grunderna inom källkritik och visa hur det hela hänger källkritiska principerna de uppgifter du fått… ANALYS.

- Närhet. Ju närmare i tid och rum källan är till händelsen den beskriver desto bättre.
Bedomningsmatris moderna sprak

De källkritiska principerna rumsuppfattning test
kontraproduktiv betydelse
lean portfolio management
adolfsbergsskolan mariehäll
michel foucault maktteori

Källkritik - Smakprov

De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltiga på Internet som i andra sammanhang, men de speciella förhållandena i Eleverna får lära sig de grundläggande källkritiska principerna och får i en övning utifrån dessa principer granska ett inlägg delat i sociala medier. Ungefärlig tidsåtgång: 2 x 60 minuter (uppgiften tar ca 60 minuter) där källvärderingen relateras till de historiska frågorna och till de historiska kunskaper som ingår i ett historiskt sammanhang. Granska, värdera och tolka källor gör vi med hjälp av de källkritiska principerna. Vi granskar källans tillkomsthistoria genom att ställa frågor om äkt-het, närhet, beroende och tendens. Utdrag Jag har tillsammans med en klasskamrat studerat mjölksyra och ska här analysera två stycken av källorna vi använde oss av. Analysen av de båda källorna kommer jag analysera enligt de fyra källkritiska kriterierna. för att belysa vilka de källkritiska principerna är.

Källkritik - Canvas

Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Beroende = Är källan fristående eller hör De principer vi har till vår hjälp med det källkritiska tänkandet är: Äkthet – Att källan är det den utger sig för att vara.

Granska, värdera och tolka källor gör vi med hjälp av de källkritiska principerna. Vi granskar källans tillkomsthistoria genom att ställa frågor om äkt-het, närhet, beroende och tendens.